• slide-img
  • slide-img

ชื่อ-นามสกุล ใส่เป็นภาษาไทยเท่านั้น

   

ท่านที่เกิดตามเวลาสากลระหว่างเวลา 24.01 - 05.59 น.
(เที่ยงคืน 1 นาที - ตีห้า 59 นาที) ตามเวลาสากลนั้้นเปลี่ยนวัน ตอนหลังเที่ยงคืนแล้ว แต่ทางโหราศาสตร์ไทยยังคง นับเป็น วันเดิมยังไม่ถือเป็นวันใหม่เพราะเวลาไทยจะเริ่มต้นเวลา 6 โมงเช้าเป้นการเริ่มต้นวันใหม่เป้นต้นไป เช่น 24.01 - 05.59 น. ของวันศุกร์เวลาสากล แต่ทางโหราศาสตร์ไทยนับเป็นพฤหัสอยู่ และการนับวันพุธนับ 6.00 - 17.59 น. นับเป็นพุธกลางวัน และนับ 18.00 - 5.59 น. นับเป็นพุธกลางคืน