เหตุผลที่ท่านไม่ควรให้ที่อื่นตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อให้!!

วันนี้มีท่านนึงถามคำถามนี้มาครับ ทำไมเว็บอาจารย์จึงมีลูกศิษย์ให้
ตั้งชื่อเยอะจัง? อาจารย์คิดว่าเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ครับผม กราบขอบ
พระคุณครับ 1.เรื่องหัวใจเป็นสิ่งสำคัญ...