เปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้นใน 9 วัน ขายของได้ไม่คาดฝัน

เปลี่ยนชื่อแล้ว อุปสรรคหาย ของที่ไม่คิดว่าจะขายได้กลับขายได้ เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ ลูกศิษย์ท่านี้เพิ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อได้ไม่นานก็ส่งอีเมลมาแจ้งผลดีขึ้นที่เกิดแล้ว ขอโมทนาในความดีที่ทำและกุศลที่สร้างด้วยครับผม