เปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้น เลยแนะนำเพื่อนมาเปลี่ยนบ้างครับ

เปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้น เลยแนะนำเพื่อนมาเปลี่ยนบ้างครับ อาจารย์เลยนำอีเมลแจ้งการชำระค่าพานครูมาให้ดูว่า ท่านท่านนี้เปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้นเลยแนะนำเพื่อนให้มาเปลี่ยนกับอาจารย์บ้าง เพื่อเป็นกำลังใจในการประพฤติดี ปฎิบัติชอบต่อท่านอื่นๆเป็นธรรมทานต่อไปครับ