ระวัง!!เว็บตั้งชื่อใช้ชื่อศาสตร์ชื่อแปลกๆ ชีวิตวิบัติ

วันนี้อยากมาเตือนเรื่องเว็บการตั้งชื่อให้ดูดีๆ วันนี้จากการสำรวจ
สารบบเว็บตั้งชื่อมีเว็บใหม่เกิดขึ้นมากมาย อายุเว็บไม่กี่เดือนบ้าง 
ปีสองปีบ้าง มารับตั้งชื่อ และเพื่อให้เว็บตั้งชื่อดูโดดเด่น...