ภาพงานไหว้บรมครู ครอบครูพ่อปู่ ฤาษี ครูเทพ สมาคมโหรฯ

ภาพงานไหว้บรมครู ครอบครูพ่อปู่ ฤาษี ครูเทพ  สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

       ท่านที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อจากอาจารย์ ท่านจักภูมิใจและสบายใจได้เลยครับ ว่าอาจารย์ได้ใช้สรรพวิชา ความรู้ ความสามารถต่างๆมาตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ปรับชะตาชีวิตให้กับท่าน อย่างเต็มความรู้ความสามารถ อาจารย์วรันณ์ธร ได้ผ่านพิธีกรรมการไหว้ครู ครอบเศียรครู เจิมหน้า พ่อปู่ องค์เทพพระฤาษีมหาฤาษี ครูเทพ วิทยาธร ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์มีครูบาอาจารย์อย่างถูกต้อง  ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อยู่ๆมาตั้งชื่อให้ อยู่ๆตั้งเว็บ ตั้งสำนักขึ้นมาเอง รู้งูๆปลาๆ ทำผิดๆถูกๆ ตั้งชื่อไปแล้วไม่เกิดผลดีใดๆ ของอาจารย์ ไม่ใช่สารพัดหมอดุที่ดูได้หมดทุกอย่าง ทำไปหมดทุกอย่าง แต่ไม่เก่งซักอย่าง อาจารย์ตั้งใจว่า ในชีวิตนี้ ขอทำแค่ 3 อย่างให้ดีที่สุด เป็นเอก เป็นเฉพาะทางทางด้านนี้คือ

1.ชื่อ นามสกุล ชื่อร้านค้า บริษัท ชื่อกิจการทุกประเภท
2.ลายเซ็นเสริมชะตาชีวิต ร่ำรวย บารมี โชคลาภ
3.ฮวงจุ้ย เพื่อที่อยู่อาศัยและ โชคลาภ บารมี

   อยากทำให้ดีที่สุด รู้ลึก รู้จริง รู้รอบ รู้ละเอียด ครับ

  สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมโหรนี้ก่อตั้งมา เกือบ 70 ปีแล้ว ครับ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระราชินี ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมโหรนั้นในอดีต ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนั้น จะมียศศักดินาเป็นถึง พระยาโหราธิบดี หรือ เจ้ากรมโหรหลวง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆ เป็นที่ปรึกษาทางด้านโหราศาสตร์ การพยากรณ์ของทางในรั้ว ในวัง เป็นตำแหน่งสูงสุดทางโหราศาสตร์ในประเทศไทย ถ้าเรื่องการพยากรณ์ เรื่องโหราศาสตร์ที่มีความถูกต้อง มีมาตรฐาน ชัดเจน ไม่มั่ว ต้องที่สมาคมโหรนี่ล่ะครับ เพราะเป็นสมาคมเก่าแก่ มีประวัติมายาวนาน มีที่มาที่ไป ไม่ใช่อยู่ๆจัดตั้งกันขึ้นมาเอง ดังนั้นสายวิชา คณาจารย์ ความแม่นยำ ถูกต้องของหลักเนื้อหาวิชาการ ท่านโปรดมั่นใจว่ามีความถูกต้องเหมาะสมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจครับ