ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อผลรวมเลข 105 ดีที่สุดจริงหรือ???

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อผลรวมเลข 105 ดีที่สุดจริงหรือ???
            การตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผลรวมเลข 105 ดีที่สุดจริงหรือ???ต้องตอบแบบนี้ครับว่า เลขที่ดีที่สุดนั้นมีหลายตัวเลข และส่งผลแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนั้นเลข 105 อาจจะดีที่สุดสำหรับคนนึง แต่อาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับอีกคนก็ได้ครับ ต้องดูประกอบวันเดือนปีเกิดเป็นหลักด้วยครับ ไม่ใช่ว่า เลข 105 จะดีที่สุดสำหรับทุกคน จะดีที่สุดเป็นบางคน บางคนก็เลขอื่นดีกว่า การจะตั้งชื่อให้ได้เลขผลรวมเลขเท่าไรนั้น ต้องคำนวณจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่นวันเดือนปีเกิด และนามสกุลเป็นหลัก
ลองคิดดูซิครับว่า ถ้าคนคนนึงอยากได้เลขผลรวม 105 แต่นามสกุลได้เลข 56 ต้องการผลรวมได้ 105 แปลว่าชื่อจะต้องตั้งได้ตัวเลข 49 ซึ่ง เลข 49 นั้น เป็นเลขที่พลังไม่ค่อยจะดี ดังนั้น ผลรวม 105 จึงไม่สามารถตั้งได้กับคนนามสกุลค่าเลขนี้ครับ จะเห็นได้ว่า เลข 105 ไม่ได้ตั้งได้ทุกคน ต้องดูประกอบหลายๆอย่างเป็นคนๆไปครับ