ขอบคุณนักข่าวสยามดารา ใช้เว็บเป็นข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณนักข่าวสยามดารา ที่นำข้อมูลในเว็บอ.เป็นข้อมูลอ้างอิง
คุณจา พนม ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อแล้วได้พลังดีครับ ''จา พนม ตั้งชื่อ 
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทัชชกร ...